Općenito o sredstvima za gašenje požara

Općenito o sredstvima za gašenje požara

Što su sredstva za gašenje, koja svojstva posjeduju, na koji način djeluju i kako ih dijelimo?

 

Sredstva za gašenje požara su ona sredstva, odnosno tvari, kojima možemo prekinuti proces gorenja rashlađivanjem, ugušivanjem, izoliranjem, aktikatalitički ili sl.

Najopćenitije podjele sredstava za gašenje požara daju nam tri vrste:

 • glavnavoda,
 • specijalnapjena, ugljik-dioksid, haloni, prah,
 • pomoćna pokrivači, pijesak, ostalo.

Od “idealnog” sredstva za gašenje požara zahtijevamo sljedeća svojstva:

 • dobro oduzimanje topline hladeći tvar koja gori,
 • stvaranje atmosfere koja sprečava pristup zraku oko gorive tvari,
 • nemogućnost spajanja sa svim drugim stvarima,
 • nemogućnost provođenja el. energije,
 • nezapaljivost u svim aktivnostima,
 • nemogućnost raspadanja samog sredstva na zapaljive tvari,
 • raspoloživost u dovoljnim količinama i pristupačna cijena.

Danas postoji puno različitih sredstava za gašenje požara, ali ni jedno od njih ne zadovoljava sve uvjete “idealnog” sredstva za gašenje požara.

Podjela sredstava za gašenje na klase prema namjeni:

Voda kao sredstvo za gašenje:

 • za neposredno gašenje,
 • za hlađenje posuda sa zapaljivim tekućinama ako su ugrožene požarom,
 • za zaštitu vatrogasaca i ostalih sudionika u gašenju od djelovanja topline.

Voda se ne smije koristiti za gašenje požara na električnim instalacijama, pri niskim temperaturama zbog mogućnosti smrzavanja, pri gašenju određenih tvari koje u dodiru  s vodom stvaraju eksplozivne plinove, pri gašenju požara razlivenih zapaljivih tekućina, pri gašenju tvari koje bubre napijene vodom pa mogu prouzročiti urušavanje objekta.

Pjena kao sredstvo za gašenje:

Na gašenju požara lako zapaljivih tekućina ugušivanjem, sprečavanjem izlaska plinova, hlađenjem površine tekućim hlađenjem stijenki spremnika, otežavanjem dizanja pare zapaljivih tekućina.

Ugljik-dioksid kao sredstvo za gašenje (CO2 )

CO2 je teži od zraka, ne gori, hladi mjesto požara, djeluje ugušujuće, upotrebljava se u obliku plina i mješavine plina i suhog leda.

Haloni – Halogenizirani ugljikovodici kao sredstvo za gašenje požara:

Plinovi bez boje i mirisa, električki nevodljivi, inhibiraju reakciju gorive tvari i kisika tj. djeluju antikatalitički prekidajući  lančanu reakciju normalnog gorenja (raspadnuti halon veže se sa atomima i radikalima). Pogodni su za sve vrste požara, osim požara lakih metala.

Prah kao sredstvo za gašenje – (natrijbikarbonat):

Specijalno pripremljeno sredstvo za gašenje požara lakih metala zasniva se na antikatalitičkom djelovanju (smanjuju energiju aktiviranja).

Pomoćna sredstva za gašenje požara:

Pijesak, zemlja i tekstilni pokrivači pri čemu pijesak i zemlja moraju biti suhi. Pokrivači se koriste kod osoba zahvaćenih vatrom te kod gašenja manjih početnih požara po principu ugušivanja.

Sredstva za gašenje požara:

 • ručni vatrogasni aparati,
 • prijevozni vatrogasni aparati,
 • prijenosne vatrogasne prskalice s pripadajućom opremom,
 • zidni hidranti s pripadajućom opremom,
 • vanjski (podzemni ili nadzemni) hidranti s pripadajućom opremom,
 • stabilni automatski uređaji za gašenje,
 • polustabilni uređaji za gašenje,
 • vatrogasna vozila.

Sredstva za gašenje požara:

 • prijenosni vatrogasni aparati,
 • prijevozni vatrogasni aparati.

Sustavi za dojavu požara (javljači):

 • ručni,
 • automatski,
 • termički,
 • dimni,
 • plameni.
 • dojavne linije,
 • vatrodojavne centrale,
 • uređaji za uzbunjivanje.

Stabilni uređaji za gašenje požara s automatskim radom:

 • sprinkler – mokri, suhi, pre-action, s pjenom,
 • CO2,
 • halon,
 • clear agent,
 • pjena i voda,
 • stabilni sustavi bez automatskog rada – hidranti.

Prema standardu Z.CO.003 klasifikacije požara prema vrsti zapaljivih tvari indirektno određuje i klasifikaciju sredstava za gašenje požara prema namjeni.

Prema vrsti tvari koje mogu biti obuhvaćene požarom, požari se razvrstavaju u 4 klase:

 • KLASA A – požari krutih zapaljivih tvari (drvo, papir, slama, tekstil, ugljen),
 • KLASA B – požari zapaljivih tekućina (benzin, ulje, masti, lakovi, vosak),
 • KLASA C – požari zapaljivih plinova (gradski plin, metan i dr.),
 • KLASA D – požari zapaljivih metala (Al, Ka i dr.).

Sredstva za gašenje:

 • voda u mlazu,
 • vodena magla,
 • laka pjena,
 • teška pjena,
 • BCE prah,
 • ABCE prah,
 • ABCD prah,
 • ugljični dioksid,
 • haloni(zamjena).

Podjele oznaka prema sredstvu za gašenje – tip:

 • S – prah za gašenje,
 • Hl – haloni,
 • CO2 – ugljik dioksid,
 • Pz – otopina i pjenilo,
 • V – sredstvo voda.

Autor: SM
www.zastita.com.hr