U tijeku javno savjetovanje o novom Zakonu o vatrogastvu

 

“Primjena važećeg Zakona o vatrogastvu pokazala je da postoje problemi u pogledu dvojne nadležnosti za vatrogastvo što je bila zapreka za detaljnije normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti te za uspostavljanje jedinstvenog sustava obrazovanja. Nedovoljno konzistentan zapovjedni lanac i paralelni sustav zapovijedanja u nekim jedinicama lokalne samouprave rezultirali su određenim nesuglasjima u djelovanju. Selektivno financiranje vatrogastva iz državnog proračuna posljedično je doprinijelo neravnomjernome razvoju vatrogasne službe na području Republike Hrvatske. Boljim nadzorom uplata premija osiguranja i proširenjem modela financiranja vatrogastva iz državnog proračuna, poboljšat će se stupanj zaštite od požara u manjim gradovima i općinama. Slijedom navedenog u svrhu otklanjanje poteškoća koje proizlaze iz primjene važećeg Zakona potrebna je promjena zakonodavstva”, stoji u opisu i u pozivu na javno savjetovanje.

Stručni nositelj savjetovanja je Ministarstvo unutarnjih poslova RH, a obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o vatrogastvu dostupan je ovdje.

print